Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37643
Nhan đề: 7TL0280_CHAN DOAN TAM LY 2_TUL
Năm xuất bản: 2022
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37643
Bộ sưu tập: Năm học 2022-2023_DA_Đào tạo đặc biệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DAP AN_7TL0280_CHAN DOAN TAM LY 2_K26DB_TUL_De 1.pdf666.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
DAP AN_7TL0280_CHAN DOAN TAM LY 2_K26DB_TUL_De 2.pdf681.34 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.